ZkouÅ¡eli jste si nÄ›kdy řídit traktor? Abych se pÅ™iznala, tak já jsem traktor řídila, asi když mi bylo devÄ›t let. A vy si možná říkáte, že to je nelegální a že bych asi traktor nemohla uřídit. Jenomže mi věřte, že opak je pravdou. Sice samozÅ™ejmÄ› je to nelegální. To pÅ™iznávám, protože v devíti letech samozÅ™ejmÄ› nemá vůbec nikdo Å™idiÄák na traktor, jenomže mÄ› tohle uÄil můj dÄ›deÄek. On pracoval hlavnÄ› na poli, a právÄ› na poli se jezdilo nejÄastÄ›ji traktorem, takže to bylo naprosto ideální, kde jsem se také nauÄila právÄ› řídit velký traktor. Řeknu vám, že je to opravdu veliký zážitek. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› bavilo a já sama jsem si říkala, že bych také v budoucnu chtÄ›la nÄ›kdy jezdit traktorem anebo pracovat na poli.

Traktor je zábavný.

DÄ›deÄek mi Å™ekl, že radÄ›ji aÅ¥ se uÄím a vzdÄ›lávám, protože prý to není žádná sranda. VždyÅ¥ to je nÄ›kdy opravdu tak hodnÄ› nároÄné, že dÄ›deÄek lituje, že vůbec Å¡el pracovat do zemÄ›dÄ›lství, jenomže to by zase nebylo ono. Já jsem právÄ› díky zemÄ›dÄ›lství s dÄ›deÄkem zažila opravdu tolik radostných chvil, že to ani nejde popsat, a to také kvůli tomu traktoru. Vím, že je obyÄejný traktor. Nemají tam za volantem sedÄ›t malé dÄ›ti, jenomže jak už to, tak bývá v dřívÄ›jších dobách to bylo úplnÄ› jedno. Řeknu vám, že potom, když mi bylo asi devatenáct let, udÄ›lala jsem si Å™idiÄský průkaz na automobil.

Pole, kde jezdí traktor.

Byla jsem byla opravdu v sedmém nebi. A pozdÄ›ji jsem si chtÄ›la udÄ›lat oprávnÄ›ní také na traktor, ale potom mÄ› to opustilo, protože jsem si opravdu naÅ¡la skvÄ›lé zamÄ›stnání v bance. Také jsem právÄ› potÅ™ebovala mít Å™idiÄské oprávnÄ›ní skupiny B na to, abych mohla jezdit za klienty domů, protože jsem také mÄ›la na starosti v zamÄ›stnání to, že jsem musela obsluhovat své klienty, a to tak, že jsem také k nim jezdila domů. Byla to docela zábava a bavilo mÄ› to. A jsem ráda, že právÄ› díky automobilu jsem získala toho práci, protože kdybych nemÄ›la automobil, urÄitÄ› by mÄ› do této práce nevybrali.

Traktor umím řídit