Už odmaliÄka jste snili o kariéře úspěšného podnikatele? Už jako puberťáci jste si malovali, jak zaÄnete podnikat s tím Äi oním, s tou Äi onou službou, produktem, potravinou, poÄítaÄovým programem a tak dále a tak dále? Realita vÅ¡edního života vás ale vrhla do zcela jiného svÄ›ta? Místo receptu na rychlé zbohatnutí vaÅ¡e firma stále jen balancuje na hranÄ› Äerných a Äervených Äísel? Už nÄ›kolik mÄ›síců Äi dokonce let nedokážete generovat zisk a nevíte, co dÄ›láte Å¡patnÄ›? Podnikání totiž není jen o tom, dát do nÄ›j své srdce, to, co skuteÄnÄ› pomůže, jsou znalosti, know-how, které si musíte získat a vydobýt. Ale kde ho vzít, říkáte si? Kde ho naÄerpat, když dnes nic není zadarmo? PrávÄ› pořádaná konference pro vás ale může být pÅ™esnÄ› tím pravým, co vám ke know-how pomůže! PříbÄ›hy růstu, které budete mít možnost si poslechnout, vás naplní novými informacemi a podnÄ›ty až po okraj. To, co si vyslechnete, bude ta správná inspirace pro vaÅ¡e další podnikatelské kroky. A to, co se z úst námi pozvaných Å™eÄníků dozvíte, bude tím prvotním impulsem ke zmÄ›nÄ› vaÅ¡eho uvažování. Musíte totiž o úspÄ›chu uvažovat vždy nÄ›kolik kroků dopÅ™edu. A uvažovat správnÄ›, to se nauÄíte díky příbÄ›hům, které si vyslechnete na této renomované akci.

ÚÄast na konferenci vás posune dál

Rozmyslete si tedy důkladnÄ›, zda odmítnou naÅ¡i nabídku. Rozmyslete si velmi peÄlivÄ›, co pro vás odmítnutí této akce pÅ™inese. Bude to nÄ›co pozitivního? Možná si říkáte, že uÅ¡etříte, a tedy to pro vás bude pozitivní. Ale je to skuteÄnÄ› dostateÄný stimul? Je to skuteÄnÄ› to, co by mohlo posunout vaÅ¡e podnikání dál? Je to skuteÄnÄ› to, co vám vylepší kvalitu života? Investice do podnikání jsou nutné, ale v první Å™adÄ› musíte zaÄít sami u sebe, zejména pokud se nedaří. ZmÄ›na uvažovaní totiž nestojí absolutnÄ› nic, a tak se o to pokuste u sebe. PÅ™ehodnoÅ¥te své původní rozhodnutí a zajistÄ›te si vÄas úÄast na naší prestižní konferenci.

Inspirujte se životními příběhy úspěšných lidí