Skákání na trampolíně je činnost vyhledávaná všemi dětmi, bez rozdílu věku. Někdy si tajně https://www.pravniprostor.cz/judikatura/ustavni-pravo/dukaz-tajnym-zvukovym-zaznamem jdou zahopsat i rodiče, kteří vzpomínají na své dětství a své sny o tom, že budou mít na zahradě trampolínu jen pro sebe.
Aby byly děti v bezpečí, musíme jim pro to vytvořit podmínky. Při nákupu trampolíny je potřeba vybírat takový produkt, který je osvědčený a od dobrého výrobce. Nikdy nekupujte nejlevnější výrobek v tržnici, bez označení výrobce a bez atestace bezpečného použití. Jde přece o zdraví a bezpečí vašich dětí.trampolína se sítí
Solidní prodejce vás vybaví pokyny k sestavení a k provozu produktu. Dbejte na to, abyste koupili výrobek s dostatečnou nosností, s ochranou sítí a s ochrannými prvky, které zaručí, že se děti při skákání nemůžou v žádném případě o trampolínu poranit nebo z ní vypadnout. Je tedy nutné si ověřit i způsob, jak je síť uzavíratelná poté, co děti vstoupí na trampolínu.
Celou trampolínu musíte vhodně umístit, aby stála na rovném pevném povrchu a nemohlo dojít během provozu k zaboření do terénu, k převrácení vlivem nestability nebo k poranění během skákání například o větve stromu, které jsou v blízkosti trampolíny.
Skákání není věda Goodjump, skákání vyžaduje jen malou praxi. Dětem je třeba vysvětlit, kolik jich může na trampolíně být v jeden okamžik, jak se zavřít a jak se při skákání chovat. Menší děti rozhodně nenechávejte nikdy bez dozoru. Pokud je na trampolíně víc dětí, musíte jim vysvětlit, jak se chovat při skákání k sobě navzájem, aby se v zápalu hry nezraňovaly mezi sebou.bezpečné skákání
Pokud máte možnost, postavte trampolínu v místě, na které vidíte z domu oknem, například z kuchyně, nebo z obýváku, kde trávíte podstatnou část času, a tak budete mít trampolínu na očích a budete tak mít aktivitu dětí neustále pod kontrolou. Tím se vyhnete řešení problému, kdy si děti jdou zaskákat bez patřičného dozoru.

Bezpečné hopsání